Smart Partner - Cześci samochodowe

Producenci

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SMART PARTNER MARCIN KAMIŃSKI (obowiązujący od dnia 25-12-2015)

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.smartpartner.pl oraz znajdującym się na platformie internetowej allegro.pl.

Sprzedającym jest SMART PARTNER Marcin Kamiński z siedzibą w Białymstoku dostępny pod adresem ul. W. Broniewskiego 6A/51, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 542-292-66-79, Regon: 200294188 zwany także zamiennie ?Usługodawcą?.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 500410700 koszt połączenia za minutę według operatora sieci dzwoniącego.

- korzystając z adresu poczty elektronicznej:

- poprzez komunikator Gadu-gadu: 3668731 lub Skype: SmartPartnerPL


Odbiór towaru lub wysyłka zwrotu/reklamacji, które należy uprzednio uzgodnić, pod adresem Usługodawcy:

SMART PARTNER Marcin Kamiński

15-686 Białystok

ul. Bacieczki 221/14

tel. +48 500410700

§ 1 Definicje

1. Regulamin ? niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient ? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument ? Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca ? podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar ? rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa ? usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży ? umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) ? serwis internetowy dostępny pod adresem www.smartpartner.pl oraz znajdujący się na platformie internetowej www.allegro.pl - za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny ? zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.smartpartner.pl oraz znajdującego się na platformie internetowej www.allegro.pl.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy SMART PARTNER prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.smartpartner.pl oraz znajdującym się na platformie internetowej www.allegro.pl są wyłącznie oryginalne, fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowe, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa [np. INTERNET EXPLORER] w wersji [8.0] lub nowszej
z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji [ActiveX, JavaScript i cookies]

b. minimalna rozdzielczość ekranu [800x600] pikseli.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu SMART PARTNER są cenami brutto podanymi w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. W celu dokładnego doboru części do wybranego auta oraz sprawdzenia terminu realizacji w danej chwili, prosimy o kontakt przed zakupem i podanie danych pojazdu tj.:

- MARKA, MODEL, ROCZNIK, POJEMNOŚĆ, MOC KM lub kW, RODZAJ NADWOZIA, NUMER NADWOZIA VIN;

- numer części, jeśli jest znany.

Zapytamy, jeśli będą potrzebne dodatkowe dane.

Powyższe informacje należy podać np. w treści maila lub telefonicznie.

W odpowiedzi zostanie określona cena części pasujących do podanego auta oraz przewidywany termin realizacji zamówienia.

Nie podając danych auta do weryfikacji przed zakupem Klient kupuje części na własne ryzyko niedopasowania ich do pojazdu.


3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia
i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres dostarczenia przesyłki, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

Prosimy o sprawdzenie dokładności podanych przez Państwa informacji.

6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się
z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania (zamiast paragonu fiskalnego) faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337) faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki.

8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty

na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji ?za pobraniem?.

12. W przypadku niektórych towarów mało popularnych lub sprowadzanych pod zamówienie, zastrzegamy sobie możliwość pobierania zaliczki w wysokości 30% wartości towaru lub przedpłaty.

13. Złożenie zamówienia przez telefon u naszego konsultanta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu internetowego Smart Partner Marcin Kamiński, jak również akceptacją wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie Smart Partner Marcin Kamiński opisanych szczegółowo na stronie sklepu.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie bądź drogą mailową. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta
o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej.

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów (po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym pod nr +48 500410700) w oddziale sprzedającego pod adresem :

SMART PARTNER Marcin Kamiński

15-686 Białystok

ul. Bacieczki 221/14

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki ?za pobraniem?. Przy wyborze opcji płatności ?przelew? lub ?płatność kartą lub przelewem online? do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link ?cennik transportu?.

5. Doradzamy zebrać kilka produktów w jednym zamówieniu aby uniknąć powielania kosztów transportu. Wszystkie zamówione towary wysyłamy w jednej paczce, o ile jest to fizycznie możliwe (waga nie może przekraczać 31kg, a ich wielkość nie może przekraczać wymiaru maksymalnego tj. długość: 175 cm (najdłuższy bok); Wysokość + szerokość + długość ? 300 cm). Wszystkie wysyłane towary są ubezpieczone do 5000 PLN i dobrze opakowane.

6. W przypadku wystąpienia tzw. ?siły wyższej? (okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia np. gdy wystąpią niezwykłe mrozy, duże opady śniegu, powódź, albo zamieszki, w wyniku czego przedmiot zostanie uszkodzony/skradziony/zdekompletowany), sklep Smart Partner będzie starał się aby pomimo tych wydarzeń sfinalizować transakcję, ale zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia ? o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta drogą telefoniczną lub mailową. W związku z wystąpieniem tzw. ?siły wyższej? nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody związane z utratą dochodu Klienta.

7. Najczęściej przesyłki dostarczane są przez firmę kurierską w godzinach 8.00 ? 14.00. Firma kurierska dostarcza przesyłki zwykle do godz. 21.00 do klientów indywidualnych oraz do godz. 17.00 do firm.

Sklep Smart Partner nie jest w stanie określić, ani zagwarantować dokładnej godziny doręczenia przesyłki, dlatego w celu ustalenia godziny dostawy niezbędny jest kontakt z firmą kurierską w dniu dostawy. Jak zapewnia firma kurierska, podanie miejsca pracy (nazwy firmy) jako adresu doręczenia przesyłki gwarantuje dostawę paczki w godzinach 8-17 następnego dnia roboczego od nadania. W przypadku Państwa nieobecności, kurier dostarczający przesyłkę pozostawi informację o próbie jej doręczenia (w postaci AWIZO) lub, gdy będzie posiadał numer telefonu, skontaktuje się z odbiorcą przesyłki. Pierwszego dnia po próbie dostarczenia, przesyłka będzie pozostawiona do odbioru osobistego przez Państwa w lokalnym oddziale firmy kurierskiej (adres oddziału firmy kurierskiej i szczegóły dotyczące przesyłki będą zawarte w AWIZO pozostawionym przez kuriera). W sytuacji, gdy nie odbiorą Państwo przesyłki osobiście z siedziby firmy kurierskiej, drugiego dnia po pozostawieniu AWIZO, kurier ponownie dokona próby jej dostarczenia pod adres wskazany przez Państwa w formularzu zamówienia.

8. Prosimy o sprawdzenie kompletności zawartości zamówionej przesyłki, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem złożonym przez Państwa.

Jeśli towar okaże się niezgodny z zamówieniem lub będzie uszkodzony to należy odmówić odbioru i niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu Smart Partner.
W najbliższym możliwym terminie dostarczymy Państwu zamawiany towar.
W przypadku odbioru uszkodzonego towaru prosimy o spisanie w obecności kuriera protokołu szkody i niezwłoczny kontakt ze sklepem. Protokół szkody jest niezbędnym elementem w przypadku reklamacji u kuriera. Należy starannie wypełnić (podając szczegóły odnośnie opakowania tj. uszkodzenie zewnętrzne opakowania, oraz towaru pomimo dodatkowych kilku warstw kartonów, oraz informacji
o szczególnym traktowaniu ? naklejki ?nie rzucać?).

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon/imienny dowód zakupu (fakturę)/fakturę VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić poprzez:

a) Płatność za pobraniem - płatność następuje przy odbiorze przesyłki
z zamówionym towarem. Gotówkę przekazujecie Państwo kurierowi dostarczającemu przesyłkę. Dowodem dokonania płatności u kuriera jest List Przewozowy, który jest dołączony do przesyłki.

b) Przedpłatę:

- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Allegro (nazwa systemu: PayU S.A.)

- płatność przelewem na konto bankowe sklepu: BRE BANK SA 27 1140 2004 0000 3302 6357 5308. W przypadku tej formy zapłaty wydłuża się proces realizacji zamówienia, ponieważ wysyłka następuje po zaksięgowaniu przez sklep środków na koncie (zwykle 1-2 dni robocze).

c) Płatność gotówką ? płatność następuje przy osobistym odbiorze zamówionego towaru.

§ 6 Odstąpienie od umowy (zwrot towaru)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny, przyczyny składając stosowne oświadczenie (podstawa prawna: art. 27 ust. i 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.z 2014 roku, poz. 827 ze zm.). Bieg terminu rozpoczyna się od objęcia rzezy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi ? od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą na adres wskazany w ust. 9.

    2.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

    3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie dokona zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy wskazany w ust. 9.

5. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.z 2014 roku, poz. 827 ze zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca nie ponosi bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy towaru.

    8. Towar wraz z dowodem zakupu (paragon lub kopia faktury) należy zwrócić w opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport, aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. Za odpowiednie zapakowanie i dostarczenie towaru odpowiedzialny jest jego nadawca.

9. Zwroty należy przesyłać na adres:

SMART PARTNER Marcin Kamiński

15-686 Białystok

ul. Bacieczki 221/14

tel. +48 500410700

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy:
SMART PARTNER Marcin Kamiński

15-686 Białystok

ul. Bacieczki 221/14
tel. +48 500410700

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany kompletny produkt/towar wraz z dowodem zakupu (np. paragon lub kopia faktury) i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (formularz reklamacyjny), dostępnym pod adresem: www.smartpartner.pl oraz znajdującym się na platformie internetowej allegro.pl (na życzenie wysyłamy formularz reklamacyjny na e-mail Klienta). Warunkiem szybkiego rozpatrzenia reklamacji jest spełnienie wyżej opisanej zasady, w przeciwnym razie czas rozpatrzenia będzie wydłużony do momentu uzupełnienia brakujących elementów.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację złożoną przez konsumenta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem 12 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku
z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu
i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku ?Złóż zamówienie? Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@smartpartner.pl.

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta
w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży

następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu

za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.z 2014 r., poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2.Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: ..........., w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich?.

3.Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku
z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie
z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

4. Wszelkie prawa zastrzeżone!

Sklep SMART PARTNER Marcin Kamiński nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie, modyfikację oraz żadną inną obróbkę całości lub fragmentów serwisu internetowego. Niedozwolone jest również wykorzystywanie elementów znajdujących się na ww. stronach serwisu, zabronione jest jakiekolwiek komercyjne lub publiczne wykorzystywanie materiałów. Wszystkie adresy pocztowe zawarte na stronie sklepu oraz innych serwisach internetowych będących własnością sklepu zostały tam opublikowane wyłącznie w celach kontaktowych. Ich publikacja w żadnym razie nie stanowi zgody na wykorzystywanie ich do celów reklamowych i podlega regulacjom wprowadzanym przez ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustaw pokrewnych.

Sklep prezentuje lub udostępnia na Stronie chronione prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe
i utwory, np. teksty, publikacje, artykuły, grafikę, a układ i wybór prezentowanych na Stronie treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego,
w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy
z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.)
.

Zawartość Strony jest prawnie chroniona i nie może być publikowana, w całości ani
w części, ani w charakterze jej opracowania, bez pisemnej zgody SMART PARTNER Marcin Kamiński.

Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych na Stronie treści (m.in. poprzez kopiowanie, drukowanie) wyłącznie w ramach dozwolonego prawem użytku osobistego.

W szczególności jakiekolwiek materiały ze Strony nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego podmiotu za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku i z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem not
i informacji o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich i źródle materiałów. Modyfikacja materiałów lub używanie materiałów dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych przysługujących.

Data opublikowania regulaminu: 24.12.2014 r.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SMART PARTNER MARCIN KAMIŃSKI (obowiązujący do dnia 24-12-2014)

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.smartpartner.pl oraz znajdujący się na platformie internetowej allegro.pl.

Sprzedającym jest SMART PARTNER Marcin Kamiński  z siedzibą w Białymstoku dostępny pod adresem ul. W. Broniewskiego 6A/51, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 542-292-66-79, Regon: 200294188 zwany także zamiennie ?Usługodawcą?.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 500410700 koszt połączenia za minutę według operatora sieci dzwoniącego.

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@smartpartner.pl

- poprzez komunikator Gadu-gadu: 3668731 lub Skype: SmartPartnerPL
Odbiory towarów lub wysyłkę zwrotu/reklamacji pod na adresem Usługodawcy prosimy uprzednio uzgodnić:

SMART PARTNER Marcin Kamiński

15-686 Białystok

ul. Bacieczki 221/14

tel. +48 500410700

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin ? niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient ? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument ? Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca ? podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar ? rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa ? usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży ? umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) ? serwis internetowy dostępny pod adresem WWW.smartpartner.pl oraz znajdujący się na platformie internetowej WWW.allegro.pl - za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny ? zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.smartpartner.pl oraz znajdujący się na platformie internetowej WWW.allegro.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy SMART PARTNER prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie WWW.smartpartner.pl są wyłącznie oryginalne, fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowe,  oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa [np. INTERNET EXPLORER] w wersji [8.0] lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji [ActiveX, JavaScript i cookies]

b. minimalna rozdzielczość ekranu [800x600] pikseli.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu SMART PARTNER są cenami brutto podanymi w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. W celu dokładnego doboru części do wybranego auta oraz sprawdzenia terminu realizacji w danej chwili, prosimy o kontakt przed zakupem i podanie danych tj.

- MARKA, MODEL, ROCZNIK, POJEMNOŚĆ, MOC KM lub kW, RODZAJ NADWOZIA, NUMER NADWOZIA VIN;

- numer części, jeśli jest znany.

Nie podając przed zakupem danych auta do weryfikacji kupujesz części na własne ryzyko niedopasowania do pojazdu.

Zapytamy, jeśli będą potrzebne dodatkowe dane.

Powyższe informacje należy podać np. w treści maila lub telefonicznie.

W odpowiedzi zostanie zawarta aktualna cena oraz przewidywany termin realizacji zamówienia.
3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres dostarczenia przesyłki, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

Prosimy o sprawdzenie dokładności podanych przez Państwa informacji.

6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337) faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki.
8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty

na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji ?za pobraniem?.
12. W przypadku niektórych towarów mało popularnych lub sprowadzanych pod zamówienie, zastrzegamy sobie możliwość pobierania zaliczki w wysokości 30% wartości towaru lub przedpłaty.
§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej ?DPD?. DPD jest jedną z wiodących firm kurierskich w Europie ? jest godnym zaufania partnerem biznesowym na rynku przesyłek krajowych i zagranicznych. Posiada bardzo sprawną sieć transportową i ponad 500 własnych oddziałów w 40 krajach. Dokładniejsze informacje na stronie internetowej firmy kurierskiej:  WWW.dpd.com.pl kontakt telefoniczny DPD: 22 577-55-55 telefon stacjonarny (centrum obsługi klienta) koszt połączenia za minutę według stawek operatora dzwoniącego. Po otrzymaniu numeru listu przewozowego na Państwa e-mail można śledzić przesyłkę za pomocą strony http://goo.gl/mP5OO8

 

 Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów w oddziale sprzedającego pod adresem (po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym tel. +48 500410700).:

SMART PARTNER Marcin Kamiński

15-686 Białystok

ul. Bacieczki 221/14

 

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki ?za pobraniem?. Przy wyborze opcji płatności ?przelew? lub ?płatność kartą lub przelewem online? do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link ?cennik transportu?.
5. Doradzamy zebrać kilka produktów w jednym zamówieniu aby uniknąć powielania kosztów transportu. Wszystkie zamówione towary wysyłamy w jednej paczce, o ile jest to fizycznie możliwe (waga nie może przekraczać 31kg, a ich wielkość nie może przekraczać wymiaru maksymalnego długość: 175 cm (najdłuższy bok); Wysokość + szerokość + długość ? 300 cm. Wszystkie wysyłane towary są ubezpieczone do 5000 PLN i dobrze opakowane.
5. W przypadku wystąpienia tzw. ?siły wyższej? (okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia np. gdy wystąpią niezwykłe mrozy, duże opady śniegu,  powódź, albo zamieszki, w wyniku czego przedmiot zostanie uszkodzony/skradziony/zdekompletowany), sklep Smart Partner będzie starał się aby pomimo tych wydarzeń sfinalizować transakcję ale zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia ? o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta drogą telefoniczną lub mailową. W związku z wystąpieniem tzw. ?siły wyższej? nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody związane z utratą dochodu klienta.
6. Najczęściej przesyłki dostarczane są przez firmę kurierską DPD w godzinach 8.00 ? 14.00. Firma kurierska dostarcza przesyłki zwykle do godz. 21.00 do klientów indywidualnych oraz do godz. 17.00 do firm.

Sklep Smart Partner nie jest w stanie określić, ani zagwarantować dokładnej godziny doręczenia przesyłki, dlatego w celu ustalenia godziny dostawy niezbędny jest kontakt z firmą kurierską w dniu dostawy. Jak zapewnia firma kurierska, podanie miejsca pracy (nazwy firmy) jako adresu doręczenia przesyłki gwarantuje dostawę paczki w godzinach 8-17 następnego dnia roboczego od nadania. W przypadku Państwa nieobecności, kurier dostarczający przesyłkę pozostawi informację o próbie jej doręczenia (w postaci AWIZO) lub, gdy będzie posiadał numer telefonu, skontaktuje się z odbiorcą przesyłki. Pierwszego dnia po próbie dostarczenia, przesyłka będzie pozostawiona do odbioru osobistego przez Państwa w lokalnym oddziale firmy kurierskiej (adres oddziału firmy kurierskiej i szczegóły dotyczące przesyłki będą zawarte w AWIZO  pozostawionym przez kuriera). W sytuacji, gdy nie odbiorą Państwo przesyłki osobiście z siedziby firmy kurierskiej, drugiego dnia po pozostawieniu AWIZO, kurier ponownie dokona próby jej dostarczenia pod adres wskazany przez Państwa w formularzu zamówienia.
7. Prosimy o sprawdzenie kompletności zawartości zamówionej przesyłki, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem złożonym przez Państwa.

 Jeśli towar okaże się niezgodny z zamówieniem lub będzie uszkodzony to należy odmówić odbioru i niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu Smart Partner. W najbliższym możliwym terminie dostarczymy Państwu zamawiany towar. W przypadku odbioru uszkodzonego towaru prosimy o spisanie w obecności kuriera protokołu szkody i niezwłoczny kontakt ze sklepem. Protokół szkody jest niezbędnym elementem w przypadku reklamacji u kuriera DPD. Należy starannie wypełnić (podając szczegóły odnośnie opakowania tj. uszkodzenie zewnętrzne opakowania,  oraz towaru pomimo dodatkowych kilku warstw kartonów, oraz informacji o szczególnym traktowaniu ? naklejki ?nie rzucać?).

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
a)   Płatność za pobraniem - płatność następuje przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem. Gotówkę przekazujecie Państwo kurierowi dostarczającemu przesyłkę. Dowodem dokonania płatności u kuriera jest List Przewozowy, który jest dołączony do przesyłki.

b)   Przedpłata:
- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Allegro (nazwa systemu: PayU S.A.)
- płatność przelewem na konto bankowe sklepu:
BRE BANK SA 27 1140 2004 0000 3302 6357 5308 . W przypadku tej formy zapłaty wydłuża się proces realizacji zamówienia, ponieważ wysyłka następuje po zaksięgowaniu przez sklep środków na koncie (zwykle 1-2 dni robocze).

c)   Płatność gotówką ? płatność następuje przy osobistym odbiorze zamówionego towaru.
§ 6 Odstąpienie od umowy (zwrot towaru)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi ? od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
5. Jeśli dostarczony towar jest zgodny ze złożonym zamówieniem, a mimo to chcą Państwo z niego zrezygnować, możliwe jest odesłanie towaru na własny koszt. Towar można zwrócić pod warunkiem, że zakupione części nie noszą śladów użycia.
6. Towar wraz z dowodem zakupu (paragon lub kopia faktury) należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu lub w dodatkowym kartonie, tak żeby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Za zapakowanie i dostarczenie towaru odpowiedzialny jest jego nadawca. Sklep Smart Partner zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru przesyłki, która nie spełnia ww. warunków.
7. Zwroty należy składać na adres Usługodawcy:

SMART PARTNER Marcin Kamiński

15-686 Białystok

ul. Bacieczki 221/14

tel. +48 500410700

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy:
SMART PARTNER Marcin Kamiński

15-686 Białystok

ul. Bacieczki 221/14
tel. +48 500410700

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany kompletny produkt/towar wraz z dowodem zakupu (np. paragon lub kopia faktury) i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (formularz reklamacyjny), dostępnym pod adresem: WWW.smartpartner.pl oraz znajdujący się na platformie internetowej allegro.pl, na życzenie wysyłamy formularz reklamacyjny na e-mail klienta. Warunkiem szybkiego rozpatrzenia reklamacji jest spełnienie wyżej opisanej zasady, w przeciwnym razie czas rozpatrzenia będzie wydłużony do momentu uzupełnienia brakujących elementów.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku ?Złóż zamówienie? Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@smartpartner.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży

następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu

za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Wszelkie prawa zastrzeżone!

Sklep SMART PARTNER Marcin Kamiński nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie, modyfikację oraz żadną inną obróbkę całości lub fragmentów serwisu internetowego. Nie dozwolone jest również wykorzystywanie elementów znajdujących się na ww. stronach serwisu, zabronione jest jakiekolwiek komercyjne lub publiczne wykorzystywanie materiałów. Wszystkie adresy pocztowe zawarte na stronie sklepu oraz innych serwisach internetowych będących własnością sklepu zostały tam opublikowane wyłącznie w celach kontaktowych. Ich publikacja w żadnych razie nie stanowi zgody na wykorzystywanie ich do celów reklamowych i regulacjom wprowadzanym przez Ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustaw pokrewnych.
Sklep prezentuje lub udostępnia na Stronie chronione prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory, np. teksty, publikacje, artykuły, grafikę, a układ i wybór prezentowanych na Stronie treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

 Zgodnie z ust. 1 powyżej zawartość Strony jest prawnie chroniona i nie może być publikowana, w całości ani w części, ani w charakterze jej opracowania, bez pisemnej zgody SMART PARTNER Marcin Kamiński.

 Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych na Stronie treści (m.in. poprzez kopiowanie, drukowanie) wyłącznie w ramach dozwolonego prawem użytku osobistego.

 W szczególności jakiekolwiek materiały ze Strony nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego podmiotu za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku i z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem not i informacji o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich i źródle materiałów. Modyfikacja materiałów lub używanie materiałów dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych przysługujących.

Data opublikowania regulaminu: 25.07.2013 r.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Aktualnie brak nowych produktów

Najczęściej kupowane

Aktualnie brak

Promocje

Aktualnie brak promocji